Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Żywienie


Obiady


Październik 2018 r.

Opłaty za miesiąc październik 2018 przyjmowane będą w dniu 1 października 2018 r. (poniedziałek) w pokoju nr 4 w godz. 8.00 – 17.00 lub przelewem – konieczne potwierdzenie przelewu.

 

Żywienie – KLASY “0” i 1A:

23 dni x 12 zł = 276,00 zł

 

Szkoła – obiady:

23 dni x 10 zł = 230,00 zł


ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA POSIŁKI

 

  1. Opłata za 3 posiłki dla oddziałów „0” (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 12 zł
  2. Opłata za obiady dla uczniów i personelu szkoły wynosi 10 zł
  3. Opłaty przyjmowane będą w pierwszym dniu każdego miesiąca w godzinach 8.00-17.00
  4. Płatności dokonywać można gotówką oraz przelewem na numer konta:42 1240 6074 1111 0010 4709 5961W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę – konieczne potwierdzenie przelewu.
  5. Nieobecności należy zgłaszać telefonicznie lub SMS pod numer telefonu 698-621-656 nie później niż do godziny 9.00 w dniu nieobecności.
  6.  W przypadku braku wpłaty posiłki nie będą wydawane.