Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Żywienie


Obiady


Czerwiec 2018 r.

Opłaty za miesiąc czerwiec 2018 przyjmowane będą w dniu 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w pokoju nr 20 w godz. 8.00 – 17.00 lub przelewem – konieczne potwierdzenie przelewu.

 

Żywienie – KLASY “0” (4 – 29 czerwca 2018):

20 dni x 10 zł = 200,00 zł

 

Żywienie – KLASA “1A” (4 – 21 czerwca 2018):

14 dni x 10 zł = 140,00 zł

 

Szkoła – obiady:

14 dni x 9 zł = 126,00 zł


ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA POSIŁKI
1) Opłata za 3 posiłki dla oddziału „0”
wynosi – 10 zł.

2) Opłata za obiady dla uczniów i personelu szkoły
wynosi – 9 zł.

3) Opłaty przyjmowane będą z góry za każdy następny miesiąc
przez dwa ostatnie dni każdego miesiąca.

4) Płatności dokonywać można gotówką w godzinach 700-1700 w pokoju nr 20.
5) Opłaty przelewem
na numer konta 42 1240 6074 1111 0010 4709 5961
z dopiskiem imię i nazwisko ucznia oraz klasa – konieczne potwierdzenie przelewu.

6) Nieobecności uczniów proszę zgłaszać telefonicznie
pod numer 698-621-656 nie później niż do godziny 900
w dniu nieobecności.

7) W przypadku braku wpłaty posiłki nie będą wydawane.