Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Kalendarz roku


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


I semestr

 

Data Wyszczególnienie
03.09.2018 r. poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
11.09.2018 r. wtorek Zebranie z rodzicami
12.10.2018 r. piątek Ślubowanie klas pierwszych
24.10.2018 r. wtorek Zebranie z rodzicami
30.11.2018 r. piątek Termin wystawienia propozycji ocen
04.12.2018 r. wtorek Zebranie rodziców – zapoznanie z proponowanym ocenami
08.01. 2019 r. wtorek Klasyfikacja klas I – III
09.01.2019 r. środa Klasyfikacja klas IV – VI
10.01.2019 r. czwartek Klasyfikacja klas VII – VIII i gimnazjalnych
23 -31.12.2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
13.01.2019 r. niedziela Koniec I semestru
15.01.2019 r. wtorek Zebranie rodziców – informacja o ocenach na I semestr
28.01 – 10.02.2019 r. Ferie zimowe

 

II semestr

 

18.02.2019 r. poniedziałek Bal karnawałowy
26.02.2019 r. wtorek Zebranie z rodzicami
09.04.2019 r. wtorek Zebranie rodziców
10-12.04.2019 r. środa, czwartek, piątek Egzamin gimnazjalny
15-17.04.201. r. pon., wtorek, środa Egzamin ósmoklasisty
18-23.04.2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
10.05.2019 r. piątek Termin wystawienia propozycji ocen
14.05.2019 r. wtorek Zebranie z rodzicami – zapoznanie z proponowanymi ocenami
31.05.2019 r. piątek Festyn rodzinny
11.06.2019 r. wtorek Klasyfikacja klas I – III oraz klas VII – VIII i III gimnazjalnych
12.06.2019 r. środa Klasyfikacja klas IV – VI
21.06.2019 r. piątek Zakończenie roku szkolnego
26-27.08.2019 r. pon., wtorek Egzaminy poprawkowe
02.11.2019 r. piątek Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02.05.2019 r. czwartek Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10-12.04.2019 r. środa, czwartek, piątek Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas VII – VIII
15-17.04.2019 r. pon., wtorek, środa Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas gimnazjalnych i klasy VII
24.06.-31.08.2019 r. Ferie letnie