Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Dokumenty


POBIERZ PLIK: Regulamin Rady Rodziców

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Prezydium Rady Rodziców Komisja Rewizyjna
Przewodniczący KAMIL DRABEK Przewodniczący KATARZYNA BOBORYCKA
1-szy zast. przew. ANDRZEJ JÓŹWIK Członek Komisji ADAM LEWANDOWSKI
2-gi zast. przew. Członek Komisji DOROTA ANTOLAK
Sekretarz ESTERA SŁAWIŃSKA
Skarbnik ALDONA PRZYBYTKO

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 191 w Warszawie
ul. Bokserska 30
02-682 Warszawa
NIP 521-337-26-04

Wpłaty na Radę Rodziców szkoły wynoszą:

  • przy jednym dziecku w szkole – 100 zł,
  • przy dwójce – 120 zł,
  • przy trójce i więcej dzieci w szkole – 150 zł

Płatności dokonywać można przelewem na konto, lub w filii Banku:

98 8002 0004 0313 9514 2003 0001

Bank Spółdzielczy w Piasecznie – PS Bank,, Filia w Warszawie

ul. Rzymowskiego 33, 02-697 Warszawa

tytułem: „Imię i Nazwisko ucznia + klasawplata na Fundusz RR za rok 2016/2017


Fundusz świetlicy

17 8002 0004 0313 9514 2003 0101

W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.