Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Grupy robocze


Grupy Robocze odpowiedzialne za przygotowanie/organizacje imprez szkolnych wspieranych przez Rade Rodziców, w roku szkolnym 2016/2017:

LP.

UROCZYSTOŚĆ/WYDARZENIE

GRUPA ROBOCZA RODZICÓW

1

Pasowanie na ucznia

Klasy pierwsze

2

Mikołajki -występ artystyczny

Zerówki

3

Bak karnawałowy

Klasy szóste

4

Nagrody I-semestr

Klasy drugie

5

Kiermasz wielkanocny

Klasy czwarte i piąte

6

Piknik Rodzinny

Wszystkie klasy

7

Nagrody II semestr

Klasy trzecie

Czy oraz w jaki sposób zostanie zorganizowana dana uroczystość/wydarzenie zależy od zaangażowania rodziców danego rocznika uczniów. Koordynatorami Grup Roboczych są Przedstawiciele Rad Klasowych.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Rodziców do wsparcia szkolnych inicjatyw na rzecz dzieci.