Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Wpłaty


 

Wpłaty na Radę Rodziców szkoły wynoszą:

  • przy jednym dziecku w szkole – 100 zł,
  • przy dwójce – 120 zł,
  • przy trójce i więcej dzieci w szkole – 150 zł

 

Płatności dokonywać można przelewem na konto, lub w filii Banku:

98 8002 0004 0313 9514 2003 0001

Bank Spółdzielczy w Piasecznie – PS Bank,, Filia w Warszawie

  1. Rzymowskiego 33, 02-697 Warszawa

tytułem: „Imię i Nazwisko ucznia + klasawplata na Fundusz RR za rok 2017/2018

 

Fundusz świetlicy

Wysokość całorocznej dobrowolnej składki wynosi:

  • za jedno dziecko – 100 zł
  • za dwoje dzieci 150 zł

 

Płatności dokonywać można przelewem na konto, lub w filii Banku:

17 8002 0004 0313 9514 2003 0101

Bank Spółdzielczy w Piasecznie – PS Bank,, Filia w Warszawie

  1. Rzymowskiego 33, 02-697 Warszawa

tytułem: „Imię i Nazwisko ucznia + klasawplata na świetlicę

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich Rodziców do wsparcia szkolnych inicjatyw na rzecz dzieci oraz zapraszamy do Grupy Rodziców SP 191 w Warszawie na FACEBOOK’u

https://www.facebook.com/groups/517082611960484