Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Dokumenty


KARTA POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 2018/2019

Karta_swietlicy_SP191_2018

Samodzielny powrót dziecka do domu

Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy jest możliwe jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Wzór zgody na samodzielny powrót dziecka do domu znajduje się w załączniku.

Pobierz plik

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

Należy pamiętać, że  upoważnionymi do odbioru dzieci ze świetlicy są wyłącznie osoby wymienione w Karcie Pobytu Dziecka w świetlicy.

Ze względu na bezpieczeństwo i szacunek do decyzji opiekunów prawnych dzieci – osobie nieupoważnionej – uczeń nie zostanie wydany.
W związku z powyższym należy pamiętać o aktualizacji danych.

W nagłych przypadkach prosimy, aby osoba uprzednio nieupoważniona w dniu odbioru miała przy sobie pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

PROSIMY PAMIĘTAĆ I POINFORMOWAĆ OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU O MOŻLIWOŚCI WYLEGITYMOWANIA W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI DANYCH.

oświadczenie zał1. oświadczenie

Pobierz plik

 

 

Procedury obowiązujace w świetlicy

Przedstawiamy obowiązujące w naszej świetlicy procedury postępowania w różnych sytuacjach.

Pobierz plik

 

Regulamin świetlicy

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z REGULAMINEM świetlicy.

Pobierz plik

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA- ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Godzina

Rodzaj zajęć

7.00 – 8.00

 

 • Schodzenie się dzieci.
 • Rozmowy z dziećmi.
 • Dowolne gry i zabawy dzieci (zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe układanki, rysowanie.
11.30 – 12.30
 • Gry i zabawy dowolne w sali świetlicowej
11.45 – 13.30
 • Przygotowanie do obiadu, obiad. Odpoczynek po obiedzie.
13.00 – 14.00
 • Odrabianie prac domowych.
 • Różne formy pracy z książką.
14.00 – 15.30
 • Zajęcia realizowane zgodnie z tygodniowym planem pracy.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci.
 • Zabawy rekreacyjno-sportowe na boisku.
15.30 – 16.30
 • Zajęcia według zainteresowań dzieci.
 • Zabawy umysłowe, zabawy integrujące grupę,
16.30 – 17.30
 • Indywidualna praca z uczniem.
 • Gry planszowe.
 • Porządkowanie sal świetlicowych.