Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Spotkanie dzieci z Kuratorem Oświaty


10 kwietnia 2013 r. mieliśmy zaszczyt gościć w Naszej Szkole Mazowieckiego  Kuratora Oświaty, Pana Karola Semika, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Pana Krzysztofa Skolimowskiego, Dyrektora Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych
w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Panią Emilię Wojdyłę, Dyrektora Wydziału Zarządzania Informacją w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Pana Andrzeja Kulmatyckiego, Starszego Wizytatora  Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych
w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Panią Janinę Kowalską.

Goście uczestniczyli w zajęciach w klasie I „A”, które poprowadziły Pani Hanna Brózda i Pani Irena Marcinkiewicz.

Dzieci poznawały „Bezcenną wartość wody”, której zasoby kurczą się szybciej niż innych surowców, co miało bardzo ważny wpływ na krzewienie w uczniach poszanowania wody jako ograniczonego dobra na Ziemi – potrzebnego do życia człowiekowi i roślinom.

W kreatywny sposób za pomocą wykorzystania  systemu Edukacji przez ruch
z elementami origami, mali uczniowie rozwijali umiejętności kinezjologiczne,  manualne, matematyczne i estetyczne. Do wspólnej zabawy zostali zaproszeni  Pan Kurator i Pan Burmistrz. Goście chętnie wzięli udział w zajęciach i aktywnie uczestniczyli.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez Pana Kuratora słodkich upominków dla dzieci.

Tekst: Małgorzata Falkiewicz

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA