Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs „Jesienne drzewo”


W okresie od 21 października do 18 listopada 2013 roku  przeprowadzony został dla dzieci uczęszczających do świetlicy konkurs pt.: „Jesienne drzewo”.

W konkursie mogły brać udział wszystkie dzieci, które w wyznaczonym terminie dostarczyły do organizatora konkursu zdjęcie jesiennego drzewa.
Konkurs zorganizowała  Pani Iwona Mierzwa.