Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs zasad dobrego zachowania


W dniu 16 kwietnia 2014 roku odbył się świetlicowy konkurs zasad  dobrego zachowania.

Brały w nim udział czteroosobowe zespoły z grup: III, IV, V i VI oraz grupy młodsze  0, I, II.
Celem konkursu było pielęgnowanie piękna mowy ojczystej, propagowanie wzorców kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz przypomnienie magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy.