Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs przyrodniczy


W dniu 20. 05. 2014r. we wtorek na korytarzu  szkolnym odbył się świetlicowy konkurs przyrodniczy dla klas 0 – 1 SP nr 191 w Warszawie. Uczniowie z poszczególnych grup odpowiadali na wylosowane pytania, dotyczące ochrony przyrody oraz pożytku jaki przynoszą zwierzęta środowisku.

Rozwiązywali zagadki o florze i faunie. Zadanie typu Prawda – Fałsz obejmowało informacje o zwyczajach z życia bociana białego. Uczniowie układali z puzzli obrazki przedstawiające ptaki.

I miejscew turnieju przyrodniczym zajęły: I grupa i II grupa świetlicy.

II miejscew rozgrywkach międzygrupowych zajęła grupa „0”.

Organizator konkursu – wychowawca świetlicy Dorota Wojda.