Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs ortograficzny


We wtorek dniu 03.06. 2014r.  odbył się świetlicowy konkurs ortograficzny dla starszych gryp świetlicowych  SP nr 191 w Warszawie.

Uczniowie z poszczególnych grup rozwiązywali krótki test z zasad ortografii.

I miejsce zajęła uczennica grypy IV,

II i III miejsce zajęli chłopcy z grupy VI.

Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizator konkursu – wychowawca świetlicy Iwona Mierzwa