Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015


W dniu 1 września 2014 r. o godzinie 9.00 odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015. Inaugurację rozpoczęła część oficjalna, na która złożyło się powitanie przez Dyrektora Szkoły wszystkich uczniów z klas I – VI, nauczycieli i rodziców, odśpiewanie hymnu narodowego w obecności pocztu sztandarowego szkoły oraz odczytanie przez Wicedyrektora Szkoły listu skierowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do uczniów, grona pedagogicznego i rodziców. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Rodziców.

Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana przez uczniów klasy 6a pod kierunkiem wychowawcy p. Alicji Nastuli. Uczniowie zaprezentowali wiązankę wierszy i piosenek żegnających beztroski czas wakacyjnego wypoczynku i witających w radosnym, pełnym oczekiwania nastroju czas nauki i pogłębiania naszych możliwości i talentów.

 

Tekst: Alicja Nastula

 

 

img_5311 img_5329 img_5334 img_5336 img_5339 img_5341 img_5343 img_5356 img_5357 img_5367 img_5374