Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Organizacja akcji o charakterze ekologicznym w naszej szkole


1. W dniach 18 – 20 września 2013r. zorganizowano i przeprowadzono akcję Sprzątanie Świata.

W akcji uczestniczyło 142 uczniów .

2. Między 20 -22 listopada 2013 r. 70-u uczniów klas 4 -6 wzięło udział w Zbiórce liści kasztanowców.

 3. Przez cały rok dzieci w  naszej placówce zbierają baterie i elektrośmieci .

4. 16.12.2013 roku uczniowie klas szóstych wzięli udział w warsztatach EkoŚmieci,  czyli segregacja  i przetwarzanie surowców wtórnych. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klatrat.

5. W klasie 5a realizowany jest program Ogród ostoja zwierząt zainicjowany przez Fundację Nasza Ziemia oraz the Boeing Company.  Jednym z elementów projektu jest stworzenie łąki kwietnej przy szkole – miejsca,  gdzie będą mogły odbywać się zajęcia w terenie na temat  zrównoważonego rozwoju.