Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs śpiewania kolęd


W dniu 19 grudnia 2014 r. w świetlicy odbył się konkurs śpiewania kolęd dla dzieci z grup III i IV.

Uczestnicy występowali solo i w chórkach. Zaskoczyli nie tylko ładnymi głosami, ale i znajomością słów wielu mniej znanych kolęd.

Poziom konkursu był tak wyrównany, że jury postanowiło nagrodzić słodyczami wszystkich uczestników.

Organizatorem konkursu były pane Bożena Sawoni i Magda Żurawska.