Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

JESTEŚMY ŚWIETLICĄ PRZYJAZNĄ UCZNIOWI


Informujemy, ze nasza świetlica uzyskała tytuł „ ŚWIETLICY PRZYJAZNEJ UCZNIOWI”.

W okresie od 01.10. 2014 r do 28.02. 2015 r. świetlica szkolna uczestniczyła w programie konkursu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”, który opierał się na monitorowaniu działalności dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych – odnoszącym się do realizacji zadań w sferze: teatralnej, plastyczno-technicznej, sportowej, recytatorskiej, umiejętności swobodnych wypowiedzi na zadany temat oraz kontroli  poziomu wiedzy z zakresu: znajomości literatury pięknej, geografii, zagrożeń wynikających z kontaktów w Internecie.

Jury Ogólnopolskiego Konkursu, po zapoznaniu się z osiągnięciami wychowanków świetlicy oraz analizie zgromadzonej dokumentacji potwierdzającej realizacje zadań, zdecydowało o przyznaniu świetlicy działającej przy Szkole Podstawowej nr 191 tytuł „ ŚWIETLICY PRZYJAZNEJ UCZNIOWI”

Kierownik świetlicy dziękuje wszystkim dzieciom biorącym udział w realizacji programu konkursu, rodzicom  aktywnie uczestniczącym w podejmowanych działaniach oraz wychowawcom realizującym zadania programowe.