Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Dzień Sportu – 8 maja 2015 r.


Dnia 8 maja 2015r. odbył  się w naszej szkole  Dzień Sportu.

Uroczystość ta, jak co roku, z niecierpliwością jest oczekiwana przez dzieci i młodzież, ponieważ dostarcza im dużo atrakcji sportowych  i radosnych przeżyć. Głównym celem imprezy było propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia oraz wychowania do rekreacji.

Tego dnia reprezentacje klasy IVa i IVb rozegrały mecz w dwa ognie, a klasy Va, Vb i VIa  w mini piłkę siatkową .

Wszystkie zawody sportowe pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego zostały rozegrane w sali gimnastycznej, w miłej i życzliwej atmosferze.

Rozgrywki w dwa ognie dla klas IV :

I miejsce klasa IVb

II miejsce klasa  IVa

Rozgrywki w mini piłkę siatkową dla klas V i VI:

         I miejsce  klasa VIa

         II miejsce klasa Vb

         III miejsce klasa Va

Na zakończenie  Dnia Sportu wszyscy zawodnicy otrzymali słodkie nagrody ufundowane przez Radę Rodziców .

Jolanta Pietrzak

s3700019 s3700028 s3700031 s3700044 s3700056