Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Podsumowanie I semestru w świetlicy


Dnia 28 stycznia 2016 r. odbyły się apele podsumowujące I semestr pracy naszej świetlicy.

Na początku Pani Aleksandra Kolasa (dla gr. młodszych) i Pani Angelika Kazimierska ( dla g. starszych) przypomniały zasady bezpiecznego zachowania w czasie ferii zimowych w różnych sytuacjach: w domu, na łyżwach itp.. Następnie p. Ewa Oszajca, kierownik świetlicy szkolnej wręczyła dzieciom dyplomy i upominki za aktywny udział w konkursach oraz za kulturalne zachowanie.

Na koniec wszystkim dzieciom i wychowawcom życzyła udanego wypoczynku.