Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016


Dnia 24 czerwca 2016 roku w  Szkole Podstawowej nr 191 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

Uroczystość dla klas starszych 4-6 rozpoczęła się na sali gimnastycznej o godz. 08:00 przemówieniem p. dyrektor Iwony Zawadzkiej. W części oficjalnej poza przemówieniami: Pani Dyrektor, przedstawiciela Rady Rodziców i kierownika świetlicy szkolnej, koordynatorzy wielu konkursów wręczyli laureatom nagrody i dyplomy.

Część artystyczną złożoną z wierszy i piosenek o tematyce wakacyjnej przygotowała p. Ewelina Adamczyk ze swoimi wychowankami z klasy 4 b.

Następnie uczniowie klas piątych pożegnali tegorocznych absolwentów z klasy 6a i 6b. Szóstoklasiści podziękowali nauczycielom za trud wychowania i edukacji oraz pożegnali nauczycieli, kolegów i koleżanki.

Po apelu uczniowie rozeszli się do swoich klas, gdzie z rąk wychowawców otrzymali świadectwa do następnej klasy, gratulacje i życzenia udanych wakacji.

Tekst i zdjęcia: Ewelina Adamczyk

p1060420 p1060421 p1060423 p1060424 p1060425 p1060426 p1250652 p1250653