Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017


Dnia 01 września 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 191 odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017.

Uroczystość dla klas starszych 4-6 rozpoczęła się na sali gimnastycznej o godz. 10:00 przemówieniem p. dyrektor Iwony Zawadzkiej, która powitała wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Na inaugurację nowego roku szkolnego złożyło się również odśpiewanie przez zebranych hymnu narodowego w obecności pocztu sztandarowego szkoły oraz odczytanie przez Wicedyrektora Szkoły listu skierowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do uczniów, grona pedagogicznego i rodziców. Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Rodziców.


Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana przez uczniów klasy 5b pod kierunkiem wychowawcy klasy – p. Eweliny Adamczyk. Uczniowie przypomnieli o 77-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej, zaprezentowali wiersze i piosenki, którymi pożegnali beztroski czas wakacji i powitali zbliżający się czas nauki, nowych wyzwań i rozwijania talentów.

 

Tekst i zdjęcia: Ewelina Adamczyk

p1070736 p1070730 p1070727 p1070723