Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Edukacja proekologiczna w świetlicy


W październiku odbywały się w naszej świetlicy zajęcia z edukacji proekologicznej. Tematem była segregacja śmieci.

Pierwszym zadaniem dzieci było posegregowanie śmieci. Z kolei w czasie zabawy ruchowej z kolorową chustą trzeba było skoczyć na właściwy kolor przypisany rodzajowi śmieci. Inne zadanie polegało na jak najszybszym znalezieniu na kolorowance kosza dla różnych kategorii śmieci. Na zakończenie zajęć dzieci obejrzały krótki film o segregacji śmieci.

Zajęcia przygotowała i poprowadziła pani Weronika Tasak.

 

IMG_20161020_150455 IMG_20161020_151114 hdr IMG_20161020_151620 IMG_20161020_151749 IMG_20161020_152315 IMG_20161020_152935