Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Kampania – Rowerowy Maj


Szanowni Rodzice,
Mając na uwadze tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju ruchu rowerowego oraz korzystania przez naszych Uczniów z rowerów informujemy, że Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 191 podjęła działania mające na celu zorganizowanie dużego parkingu rowerowego na terenie naszej placówki.
Informujemy również, że Szkoła przystąpiła do kampanii Rowerowy Maj, promującej aktywność fizyczną, zdrowy styl życia i zrównoważoną mobilność. Koordynatorem kampanii na terenie placówki jest Pan Kamil Matysiak – nauczyciel wychowania fizycznego. Organizatorem kampanii jest m. st. Warszawa i Zarząd Dróg Miejskich.