Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Program Wars i Sawa


W roku szkolnym 2016 /2017 kontynuujemy program Wars i Sawa.

W szkole podejmowany jest szereg działań wspierających uczniów uzdolnionych. Prowadzimy koła zainteresowań uwzględniających potrzeby i zainteresowania naszych uczniów (wykaz kół zainteresowań i zajęć rozwijających znajduje się na tablicy przy wejściu do szkoły).

Od wielu lat współpracujemy z licznymi placówkami kulturalno – oświatowymi m. st. Warszawy, które oferują ciekawe zajęcia dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania, m.in. z Biblioteką Multimedialną nr XXXI przy ul. Tynieckiej, z Biblioteką nr III przy ul. Tuchlińskiej, z Domem Kultury KADR, z Domem Kultury Służew, z mokotowskimi przedszkolami.

Szanowni Państwo!

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przyznało naszej szkole CERTYFIKAT Prezydenta m.st. Warszawy WARS I SAWA, co stanowi potwierdzenie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

Podstawowym założeniem programu WARS i SAWA jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowanego rozwoju.

Dotychczasowe działania realizowane w naszej szkole w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych to, m.in.:

– szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, m.in. koło matematyczne, dziennikarskie, języka angielskiego, informatyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe i in.,

– rozbudowana oferta konkursów szkolnych, możliwość rozwijania umiejętności społecznych w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego, wystawy prac plastycznych – Szkolne atelier

– opieka specjalistów – pedagoga, psychologa, nauczyciela wspomagającego proces dydaktyczny ucznia z orzeczeniem,  realizacja przez nauczycieli programów autorskich,

– imprezy szkolne promujące uzdolnienia uczniów np. Muzyka moją pasją, Mam talent, Wystawa Kolekcjonera,

– indywidualizacja nauczania – objęcie uczniów tutoringiem z języka polskiego, z języka angielskiego, matematyki i przyrody.

Ewelina Adamczyk

Lider SZWU Wars i Sawa