Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Współpraca z Domem Kultury


Współpraca z Domem Kultury Kadr w Warszawie

Nasza szkoła współpracuje z Domem Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą przy ulicy Gotarda 16, którego dyrektorem jest p. Zbigniew Darda.

Celem partnerstwa jest wzajemne wspieranie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych, które umożliwiają nabycie nowych umiejętności i zwiększają kompetencje uczniów w zakresie szeroko  rozumianych działań artystycznych.

We współpracy z Domem Kultury Kadr realizujemy projekt pod nazwą „Planeta DK – Aktywacja”. Obejmuje on cykl spotkań dla dzieci z zakresu edukacji kulturalnej wspomagający podstawowy program nauczania.

Ewelina Adamczyk