Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Życie i twórczość Juliana Tuwima


10 października 2013r., o godzinie 10.00 w bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia interaktywne o życiu i twórczości Juliana Tuwima dla uczniów klas V i VI. Spotkanie zostało poprowadzone przez przedstawiciela fundacji założonej przez córkę autora –  w ciekawy     i atrakcyjny sposób. Uczniowie brali aktywny udział w tych zajęciach.

Tekst Małgorzata Falkiewicz