Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Rodzice opowiadają o swoich zawodach – Mikrobiolog


W jeden z majowych czwartków grupa 4 miała przyjemność gościć mamę Mateusza. Pani Małgorzata pracuje w laboratorium jako mikrobiolog. Jest to praca niezwykła, ponieważ zajmuje się substancją, która jest cenniejsza niż góry złota i najpiękniej oszlifowane diamenty, mianowicie WODĄ. Bez wody nie przetrwa większość organizmów żyjących na naszej planecie, a poprzez zanieczyszczanie środowiska, jest jej coraz mniej. Taki mikrobiolog sprawdza poziom zanieczyszczenia wody pitnej oraz wymyśla coraz nowe sposoby, aby móc napić się jeszcze raz zanieczyszczonej wody.
Na początku dzieci musiały odpowiedzieć na pytanie: Skąd Warszawa czerpie wodę pitną? Dla większości było zaskoczeniem to, że jest pobierana nie bezpośrednio, ale spod dna Wisły.
Pani Małgorzata zapoznała dzieci z przyborami wykorzystywanymi w laboratorium. Wśród nich były pojemniki z pożywkami z agaru oraz sączki laboratoryjne. Odrobinę podejrzanej wody umieszcza się na takiej pożywce i zostawia na jakiś czas, potem sprawdza się jaki rodzaj bakterii rozmnożył się na próbce. Dzieci zapoznały się również z jednym ze sposobów sprawdzania zanieczyszczenia wody, wykorzystywany przez wojsko.
Część praktyczna wzbudziła największe zachwyty. Były to eksperymenty z wodą, olejem, kwaskiem cytrynowym i nadmanganianem potasu, m.in. „Lawa wodna”, „Przenikające się kolory”.
Na zakończenie, każdy uczestnik spotkania otrzymał słodki upominek oraz pracę domową. Na specjalnej pożywce należało odcisnąć np. palec, usta lub ucho i odstawić, a po kilku dniach sprawdzić efekty.
Dziękujemy Pani Małgorzacie za niezwykle ciekawe i inspirujące spotkanie.