Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Wyjazd piątoklasistów do miasteczka ruchu drogowego Straży Miejskiej


W dniu 20.04. 2017 r. uczniowie klas piątych, wraz ze swoimi paniami wychowawczyniami, pojechali autokarem do miasteczka ruchu drogowego Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10. Celem wyjazdu było przygotowanie uczniów klas piątych do praktycznego egzaminu na Kartę rowerową. Strażnicy miejscy przeprowadzili z dziećmi ćwiczenia praktyczne i zajęcia z wychowania komunikacyjnego. Straż Miejska m.st. Warszawy zapewniła rowery oraz kaski rowerowe niezbędne do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową. Był to wyjazd, który łączył dobrą zabawę na świeżym powietrzu z pożytecznym, czyli wiedzą praktyczną pomocną w zdaniu egzaminu na kartę rowerową.

tekst i zdjęcia:

Ewelina Adamczyk

wychowawczyni klasy 5B