Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs „MATEMATYKA W TWOIM ŻYCIU” – klasy 4-6


Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie “MATEMATYKA W TWOIM ŻYCIU”

 

ORGANIZATOR KONKURSU: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

GRUPA WIEKOWA: uczniowie szkoły podstawowej

 

Informacje konkursowe:

  • W pracy konkursowej trzeba przedstawić, pokazać jak matematyka jest obecna w życiu uczniów lub w życiu szkoły.
  • Format pracy: film video, zdjęcia, gry matematyczne, rebus lub opis.
  • Możliwe formaty pracy: .mp4, .mov, .avi, .jpg, .pdf, .doc

 

  • Praca może być przygotowana przez jednego ucznia lub przez grupę uczniów (najwyżej 30 osób)

 

 

TERMINY SKŁADANIA PRAC:

Prace wykonane zgodnie z warunkami konkursu należy składać do dnia 31 października 2017 r. do nauczycieli matematyki.

Pracę należy zapisać na płycie CD podpisanej według wzoru:

  • Imię i nazwisko
  • Wiek i klasa

 

Do pracy należy dołączyć pisemne oświadczenie rodziców na udział w konkursie, która jest dostępna u szkolnego opiekuna konkursu.

 

Prace, które nie spełnią wymagań nie będą brane pod uwagę.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela szkolny opiekun konkursu.

 

Regulamin konkursu dostępny na stronie:

http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,160474,22375899,konkurs-dla-uczniow-matematyka-w-twoim-zyciu.html

 

                                   Szkolny opiekun konkursu: p. Beata Chełstowska