Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Rodzice dzieciom opowiadają o swojej pracy


Dnia 20.11.2017r. odbyło się spotkanie dzieci z grup VI i VII z p. Robertem Skibą – tatą Kajetana.
Pan Skiba ciekawie opowiadał o swojej pracy, która polega na współpracy z organizacjami charytatywnymi na terenie Afryki. Pokazywał zdjęcia z podróży do Sudanu Południowego. Na zakończenie spotkania podarował dzieciom drobne banknoty z tego kraju.
Do prezentacji zdjęć wykorzystano specjalną tablicę interaktywną w naszej szkole.

Organizator spotkania: Bożena Sawoni