Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”


Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu informują o włączeniu się naszej szkoły do

Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” organizowanej przez Oddział Biura Akcji “Pomóż  Dzieciom  Przetrwać  Zimę” dla  m.st. Warszawy i woj. mazowieckiego w Sztabie nr 2 przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Warszawa-Mokotów

„Zwykła kromka chleba, ma wspaniały smak. Co dzień jej potrzeba, a niektórym brak… Podziel się z kolegą, mniej od Ciebie ma. Pierwszy wyjdź do niego”

OD NAS WSZYSTKICH ZALEŻY DALSZY CIĄG TEJ HISTORII …

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w tym roku ma swój jubileusz 25 lecia w Polsce, a 15 lecia w Warszawie.

Rozpoczynamy świąteczną zbiórkę. Wszystkich Ludzi Dobrej Woli pragnących podzielić się tym czym mogą, wczuwających się w los biednego dziecka serdecznie prosimy o przekazywanie darów: odzieży, żywności w tym słodyczy, środków czystości i higieny osobistej, zabawek, artykułów  szkolnych  i  papierniczych, przedmiotów gospodarstwa domowego. Nie zbieramy używanej odzieży i obuwia.

Z zebranych darów zorganizowane zostaną paczki świąteczne dla dzieci, paczki żywnościowe dla rodzin podopiecznych, czy dożywianie dzieci w świetlicy TPD Warszawa Mokotów.

Wierzymy w zrozumienie i spontaniczność!

Zapraszamy Wszystkich, którzy chcą się podzielić z innymi do wzięcia udziału w tej akcji!

Koordynatorzy akcji w Szkole Podstawowej nr 191,

opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu:

Hanna Brózda

Anna Siedlecka