Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Archi-Przygody w Domu Kultury „Kadr”


Archi-Przygody w Domu Kultury „Kadr”

Od września nasi uczniowie z klasy 3 c uczestniczą w pilotażowym programie edukacji architektonicznej dla dzieci „Archi-przygody”, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

ARCHI-PRZYGODY to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

W działaniach artystycznych uczestniczy klasa 3 c prowadzona przez panią Agatę Dudę.

Podczas proponowanych zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania posiadanych zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia. Przekonają się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą uczestnicy programu zapoznają się ze „sztuką budowania”.

Główne założenia programu skupiają się wokół: sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują, kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych.

Cele, jakie stawia przed sobą program to rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.