Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Planeta DK – aktywacja


Planeta DK – aktywacja

Planeta DK to cykl rocznych warsztatów muzycznych, plastycznych oraz tanecznych, realizowanych w Domu Kultury Kadr w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, w którym uczestniczą nasi uczniowie z klasy 2 a oraz z klasy 2 b.

Cele projektu:

– rozszerzanie kompetencji z zakresu ekspresji przez sztukę,

– nabycie umiejętności świadomego odbierania różnych form artystycznych,

– nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych praktyk artystycznych, uwzględniających różne środki artystycznego wyrazu,

– sieciowanie instytucji, organizacji zajmujących się edukacją kulturalną, ciekawymi formami działalności artystycznej.

W działaniach artystycznych uczestniczą dwie klasy drugie: klasa 2 a prowadzona przez panią Agnieszkę Jaros oraz klasa 2 b prowadzona przez panią Magdalenę Żurawską.

Całość składała się z pięciu segmentów warsztatowych:

Planeta plastyki – cykl warsztatów plastycznych – uczeń wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługuje się takimi środkami wyrazu jak: kształt, barwa, faktura, rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę, formułuje opinie na ich temat.

Planeta muzyki – cykl warsztatów muzycznych – uczeń gra na instrumentach muzycznych, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, jak również związane z miejskim folklorem warszawskim.

Planeta tańca – cykl warsztatów taneczno-rytmicznych – uczeń tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki wykonuje wybrane tańce regionu Mazowsza, realizuje gestem oraz ruchem proste rytmy oraz wzory rytmiczne.

Planeta teatru – cykl warsztatów teatralnych przeprowadzonych w formie zabawy. Proste zadania dykcyjne, scenki aktorskie, teatr pantomimy, poznanie technik operowania głosem, ciałem, gestem, wspólne tworzenie bajek, warsztaty dramowe.

Planeta mistrza – cykl warsztatów plastycznych w Galerii Kadr inspirowanych wystawami programowymi. Zadanie polega na użyciu techniki, wybraniu tematu pracy inspirowanego wystawą. Twórcze spotkanie z artystą, relacja mistrz–uczeń.