Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Program Wars i Sawa


W roku szkolnym 2017 /2018 kontynuujemy program Wars i Sawa.

Zgodnie z przyjętą koncepcją (w załączniku), nasza placówka w roku szkolnym 2017/2018 kontynuuje założenia programu Wars i Sawa. W wyniku reformy oświatowej wydłużył się cykl kształcenia. Nasza placówka, do której włączono gimnazjum, złożyła aneks aktualizacyjny, co jest równoznaczne z utrzymaniem oraz kontynuacją udziału w programie WARS i SAWA w roku szkolnym 2017/2018.

Istotną zmianą programową jest obejmowanie szkół z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, które uzyskały bezterminowy Certyfikat WARS i SAWA, zaktualizowany aneksem (do 30 XI); swoistym patronatem warszawskich i ogólnopolskich instytucji.

Podstawowym celem koncepcji patronatów jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami warszawskimi, poprzez zaangażowanie ich potencjałów. Do pilotażu tego kierunku rozwoju programu o nazwie WARS i SAWA bliżej…Społeczności, Nauki i Sztuki, czyli SeNS wspierania uzdolnionionych, m.st. Warszawa zaprosiło instytucje, które są mistrzami w swoich dziedzinach:

S połeczność – Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), N auka – Centrum Nauki (CNK) , S ztuka – Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

 

Więcej informacji o programie WARS i SAWA na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa

 

Ewelina Adamczyk

Lider SZWU Wars i Sawa