Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Dzień Pluszowego Misia


Dzień Pluszowego Misia odbył się w naszej świetlicy dnia 29.10.17 w godzinach 13-15. Prowadzącymi imprezę była pani Agnieszka Dzięcioł oraz pani Monika Płuciennik.
Na sali gimnastycznej ustawiony był tor przeszkód, składający się z czterech stacji:
1. Bieg od pachołka do szarfy z odłożeniem misia w wyznaczonym miejscu, na trzech różnych dystansach.
2. Bieg z przeszkodami z poukładanych płotków,
3. Skoki na piłce slalomem wokół pachołków
4. Dwa przewroty w przód wykonywane na materacach.
Mierzony był czas osoby startującej. Każda ze stacji badała inna sprawność motoryczna. Każda klasę reprezentowała jedna dziewczynka oraz jeden chłopiec.