Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Warsztaty „Bezpieczne Ferie”


Dnia 11.01.2018 o godzinie 14:00 w sali gimnastycznej odbyły się warsztaty „Bezpieczne Ferie”.
Przeznaczone były dla uczniów klas 1-6. W ich czasie dzieci przypominały prowadzącym o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, a także sobie nawzajem poprzez pracę w grupach. Uczniowie pokazali nie tylko duże zaangażowanie, ale głównie dużą wiedzę. W podsumowaniu zwrócono uwagę że powinniśmy nie tylko znać zasady bezpieczeństwa ale przede wszystkim ich przestrzegać. Na koniec uczniowie zostali nagrodzeni słodkim poczęstunkiem. Były to bardzo udane warsztaty.