Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs plastyczny “Moja ulubiona bajka”


Szkoła Podstawowa nr 191 zaprasza do udziału

w konkursie plastycznym

MOJA ULUBIONA BAJKA

Cele konkursu:

 • propagowanie literatury wśród dzieci w wieku przedszkolnym
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności 
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

 

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat
 • technika plastyczna dowolna – płaska,
 • format A4
 • prace indywidualne
 • każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie 15 prac
 • do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z danymi (na odwrocie pracy): tytuł bajki do której wykonano pracę, imię, nazwisko, wiek dziecka,
 • prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury
 • kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, samodzielność wykonania

 

 

prace należy dostarczyć do 14 lutego 2018 r. do Szkoły Podstawowej nr 191

 

 • Rozdanie nagród odbędzie się 20 lutego podczas dnia otwartego szkoły ( przedszkola zostaną wcześniej powiadomione o laureatach konkursu). W tym dniu również odbędzie się wystawa prac konkursowych. 

 

 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie swoich danych osobowych uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich nazwisk podczas wystawy oraz na stronie internetowej szkoły.