Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ


AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje, że na terenie Warszawy oraz powiatów ościennych tj. legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego stwierdzane są kolejne przypadki zachorowań i upadków dzików na afrykański pomór świń (African Swine Fever).

Afrykański pomór świń jest chorobą wirusową wyjątkowo groźną, nieuleczalną, wysoce zakaźną i zaraźliwą dla świń domowych oraz dzików. W przypadku zachorowań śmiertelność sięga 80-100%. Należy jednak pamiętać, że wirus jest całkowicie niegroźny dla człowieka i zwierząt domowych innych gatunków niż świnie. Wirus ASF jest bardzo odporny na działanie niskich temperatur, wysychanie, gnicie, zmiany pH. Obecnie brak jest skutecznej szczepionki, a choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi m.in. poprzez eliminację ze środowiska padłych dzików.

Na terenie m. st. Warszawy wirus ASF stanowi zagrożenie wyłącznie dla żyjących tu dzików oraz świń, utrzymywanych często w charakterze zwierząt towarzyszących. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na dużą odporność wirusa na warunki środowiska należy unikać kontaktu z dzikami po przez ich dokarmianie, a w przypadku znalezienia padłego dzika zawiadomić odpowiednie służby.

Kontakt z chorym zwierzęciem może spowodować przeniesienie wirusa np. na podeszwie obuwia.

Telefony kontaktowe do odpowiedzialnych służb:

Lasy Miejskie – Warszawa Dyżurny nr tel. 600 020 746  

Straż Miejska Patrol EKO nr tel. 986

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie tel. (22) 840 43 33