Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Edukacja architektoniczna w Domu Kultury „Kadr”


Edukacja architektoniczna w Domu Kultury „Kadr”

Od września do grudnia 2017r. uczniowie z klasy 3 c uczestniczyli w pilotażowym programie edukacji architektonicznej dla dzieci „Archi-przygody.

ARCHI-PRZYGODY to program realizujący edukację architektoniczną. Tematyka zajęć przybliżała rozumienie pojęć: „architektura”, „świadomość społeczna” czy „świadomość przestrzeni otaczającej”. Treści programu kształtowały w dzieciach rozumienie etapów projektowania i budowania oraz dostrzeżenie wyjątkowych tradycji architektonicznych. Zajęcia wzbogaciły kompetencje językowe dotyczące słownictwa z zakresu architektury.

Podczas proponowanych zajęć uczniowie mieli możliwość wielozmysłowego odkrywania najbliższego otoczenia. Przedstawiono fascynujące tajemnice świata najciekawszych budowli na przestrzeni dziejów. Okazało się, że powstawanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych, wyspecjalizowanego grona fachowców. Poprzez kreatywne zabawy i doświadczenia oraz własną pracę twórczą, uczestnicy programu zapoznali się z etapami tworzenia budowli.

Tekst i zdjęcia: Agata Duda