Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Olimpiada Sportowa


Dnia 21 marca odbyła się świetlicowa Olimpiada Sportowa. Udział wzięły wszystkie grupy (1-10) rywalizując ze sobą w poszczególnych kategoriach wiekowych. Podczas zawodów, dzieci reprezentowały swoje grupy w trzech konkurencjach: przeciąganiu liny, wyścigu na warkach oraz skoku w dal z miejsca. Do każdej konkurencji wychowawca wybierał po 3 chętne dziewczynki oraz 3 chłopców. Dzieci walczyły o punkty, które zostały zsumowane wraz z punktacją za prezentacje państw dzięki czemu wyłoniliśmy grupy, które okazały się najlepsze w dwudniowej zabawie „Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej”. Zawodom towarzyszyły niezwykłe emocje, które udzieliły się zarówno konkurującym jak i (a może w szczególności) kolegom i koleżankom dopingującym, którzy ze wszystkich sił wspomagali swoich kolegów i koleżanki.