Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

“LATO W MIEŚCIE 2018”


 

Program „Lato w Mieście 2018″

„Lato w Mieście 2018” w Dzielnicy Mokotów odbędzie się w terminie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. Regulamin programu oraz szczegóły dotyczące zapisów podamy w późniejszym terminie.

W wakacyjnych placówkach edukacyjnych uczniowie w wieku od 7 do 12 lat (warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolnej, w programie mogą brać udział dzieci sześcioletnie będące uczniami klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018) będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych oraz rozrywkowych przygotowanych przez wychowawców. Grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą również korzystały z dzielnicowej i miejskiej oferty imprez i zajęć. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Opłata za posiłki, którą ponoszą rodzice/prawni opiekunowie będzie wynosiła 7,00 zł dziennie.

Dodatkowe informacje na temat programu:

Magdalena Klepczarek – Wydział Oświaty i Wychowania – koordynator dzielnicowy

tel. 22 44 36 690, mklepczarek@um.warszawa.pl;

Katarzyna Wojdaszka – Wydział Oświaty i Wychowania – koordynator dzielnicowy

tel. 22 44 36 686, kwojdaszka@um.warszawa.pl