Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Terminy posiedzeń rady pedagogicznej


28 sierpnia 2018 roku  godz. 14.00  rada szkoleniowa z obsługi dziennika elektronicznego.

Nauczyciele, którzy korzystali  w poprzednich latach z dziennika elektronicznego LIBRUS – budynek przy ul. Szaramowicza 12,  nie mają obowiązku uczestniczyć w szkoleniu.


29 sierpnia 2018 roku w godz. 10.00 – 12.30 – rada pedagogiczna.