Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 191 im. J. I. Kraszewskiego przy ul. Bokserskiej 30 i budynku przy ul. Szaramowicza 12 w Warszawie w okresie 01.11.2018 r. – 31.12.2019 r.


Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 do SIWZ oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie