Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

KONKURS FOTOGRAFICZNY


Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym

pt. “JESIEŃ W MOIM MIEŚCIE”

WARUNKI KONKURSU:

Ø Technika wykonania fotografii dowolna.

Ø Format wykonanej fotografii – min. 10 x 15 cm.

Ø Każdy uczestnik może dostarczyć do dwóch zdjęć.

Ø Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonywającej pracę.

ADRESACI: uczniowie klas I -III

Pięć prac, które przejdą wewnątrz szkolną eliminację zostaną wysłane do reprezentowania SP191 w dalszym etapie konkursu.

TERMIN ODDANIA PRAC 15.10.2018 r. wraz z OŚWIADCZENIEM(ZGODĄ RODZICA) do p. Edyty Boguty, Agaty Kujawy lub Michaliny Matulczyk.