Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

KONKURS PLASTYCZNY „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej. Polega na wykonaniu pracy dowolną techniką z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. W ocenie prac pod uwagę zostanie wzięta estetyka wykonania, zaangażowanie oraz zgodność
z tematem konkursu.

CELE KONKURSU:

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

– zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni w zakresie estetyki i twórczości plastycznej

– propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych

– rozwijanie sprawności manualnych

REGULAMIN KONKURSU:

– w konkursie biorą udział prace wykonane samodzielnie przez ucznia w świetlicy

– technika pracy dowolna

– prace należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasa

– prace należy składać w świetlicy szkolnej do dnia 30.10.2018 r.

– format pracy: A3 lub A4

Organizator: Natalia Lehman