Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę


Dnia 8.11.2018 o godz.13.30 zostanie przeprowadzony świetlicowy konkurs wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę

w 1918 roku.Konkurs będzie miał formę testu. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do organizatora konkursu p. Bożeny Sawoni

po materiały pomocnicze.