Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22


Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w świetlicowym konkursie savoir-vivre 22 LISTOPADA O GODZ. 13.30

Cele konkursu:

1. uwrażliwienie dzieci na zasady dobrego wychowania, obowiązujące we wzajemnych relacjach społecznych,

2. rozwijanie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych, sytuacjach towarzyskich i oficjalnych,

3. rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych.

 

Przebieg konkursu:

1.   Część ustna: Nauczyciel czyta pytania dotyczące savoir-vivre, uczniowie podnoszą kartki z odpowiedzią : TAK lub NIE.

2.   Uczniowie dodatkowo mogą zaprezentować jedną sytuację dobrego zachowania w formie scenki sytuacyjnej.

Organizatorami konkursu są Panie: E. Mirgos, A. Dzięcioł

Życzymy wszystkim chętnym powodzenia!!!