Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

KONKURS PLASTYCZNY “MOJE ZWIERZĄTKO”


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.

Cele konkursu:

– poznawanie świata zwierząt,
–  wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i  kontaktami z nimi,
–  motywowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o zwierzętach.

Warunki konkursu:

– zgodność z tematem konkursu,
– oryginalność interpretacji plastycznej tematu, samodzielność ,

– technika dowolna.

 

Prace podpisane, na odwrocie kartki, imieniem, nazwiskiem i klasą należy oddać do końca LISTOPADA 2018r. do dużej świetlicy, do Pani A. Dzięcioł i Pani E. Mirgos.