Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę


Dnia 15.11.2018 odbył się świetlicowy konkurs wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W konkursie wzięły udział dzieci z klas IV – V. Organizatorką konkursu była p.B.Sawoni. Zwycięzcami konkursu zostali :

I miejsce – Dominik G. z kl. V b

II miejsce – Mikołaj D. z kl. IV b

III miejsce – Wojciech O. z kl. IV c

Wszyscy uczestnicy i laureaci otrzymali drobne upominki.