Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs „savoir – vivre”


22 listopada odbył się w świetlicy w naszej szkole konkurs „savoir – vivre”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na zasady dobrego wychowania we wzajemnych relacjach, kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach towarzyskich, miejscach publicznych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi. W konkursie wzięli udział wszyscy chętni uczniowie klas 1-6, którzy uczęszczają na świetlicę. Dzieci odpowiadały na poszczególne pytania dotyczące savoir – vivre podnosząc w górę odpowiednią tabliczkę z napisem „tak” lub „nie”.

Uczestnicy zarówno ci młodsi, jak i starsi wykazali się doskonałą znajomością wiedzy z tego zakresu.

Organizatorami konkursu były p. A. Dzięcioł i p. E. Binkowska.