Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

MÓJ ULUBIONY SPORT – KONKURS PLASTYCZNY


CELE KONKURSU

 

 • ukazanie przez twórczość dzieci związków ze sportem
 • popularyzacja i propagowanie uniwersalnych wartości sportu
 • rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych wśród dzieci
 • rozbudzanie wyobraźni dzieci

 

 

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 191 im. J.I. Kraszewskiego w Warszawie.
 2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, format A3.
 3. Każda praca musi zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz nazwa dyscypliny sportowej, którą przedstawia rysunek.

 

KRYTERIA OCENY

 • zgodność z tematem
 • pomysłowość
 • walory artystyczne
 • zastosowana technika wykonania

 

 

TERMIN KONKURSU

Prace należy składać do dnia 6 marca 2019 r do p. Elżbiety Binkowskiej i p. Dominiki Nowackiej.