Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Informacja o strajku


 

Szanowni Państwo

         Informuję, że w przypadku dalszego braku porozumienia pomiędzy rządem a związkami zawodowymi reprezentującymi środowisko oświatowe, w dniu 8 kwietnia rozpocznie się w naszej szkole strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Termin zakończenia akcji strajkowej nie jest znany. W okresie strajku szkoła nie będzie prowadziła żadnych zajęć edukacyjnych ani opiekuńczych, dlatego proszę Państwa o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

W dniach 18 – 19 marca odbyło się w szkole referendum strajkowe, w którym udział wzięło 81% pracowników. 95% biorących udział w referendum opowiedziało się za przystąpieniem do strajku.Jednocześnie informuję, że rodzice dzieci do lat 8 w przypadku nagłego zamknięcia szkoły lub przedszkola mają prawo do dnia wolnego, o ile są zatrudnieni na umowę o pracę.Jeśli otrzymamy informacje o ofertach domów kultury lub innych placówek, które w okresie strajku będą prowadziły zajęcia dla dzieci, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 191